Gia công Standee khung sắt, Standee chân sắt các loại - TPHCM - Cơ khí Long Việt